Postingan

Menampilkan postingan dengan label Kanji

Radikal 亠 | tóu dalam Bahasa Mandarin

Radikal 二 | èr dalam Bahasa Mandarin

Radikal 亅| jué dalam Bahasa Mandarin

Radikal 乙| yǐ dalam Bahasa Mandarin

Radikal 丿 | piě dalam Bahasa Mandarin

Radikal 丶 | zhǔ dalam Bahasa Mandarin

Radikal 丨| gǔn/gě dalam Bahasa Mandarin

Radikal 一| yī dalam Bahasa Mandarin

Tabel Radikal (部首 | bùshǒu) Hanzi