Postingan

Menampilkan postingan dengan label Tanda Baca

Tanda Pemenggalan (間隔號 / 间隔号 | jiàngé hào) dalam Bahasa Mandarin

Tanda Pisah (破折號 / 破折号 | pòzhéhào) dalam Bahasa Mandarin

Tanda Koma Kanan atau Pemerian (頓號 / 顿号 | dùnhào) dalam Bahasa Mandarin

Tanda Titik Koma (分號 / 分号 | fēnhào) dalam Bahasa Mandarin

Tanda Titik (句号 | jùhào) dalam Bahasa Mandarin

Tanda Baca (標點符號 / 标点符号 | biāodiǎn fúhào) dalam Bahasa Mandarin